H4CK34D0 P0R USDL+{PH}+ BRASIL, Q SE DANE A RUSSIA!!!! BRASIL!!!!!! Greetz: Todos +{PH}+