Hax0r

 

Hi.

hV2k 0wns j00 d0ma1n n0w, we w1ll be us1ng it t0 start up a ub3r er33t p0rn s1te. 0h and w3 0wn3d d1s wif0ut RDS, h3h3 surpr1s3 h3h.

We w0uld lik3 to g1v3 pr0ps t0; Sarin, [sSh], PHC, Bleeding Angel, Knerk, v00d00 and Darkness.

Oh y3ah, hV2k 0WNS J00.